Skip to Content

Workers’ Compensation Board

Search menu

The majority of online services should now be restored. Users may still experience lingering issues with some applications. Prior Authorization Request due dates have been extended to July 22nd. Digital Notices are now available.

Due to planned OnBoard maintenance occurring between 2:00 a.m. to 5:00 a.m. ET on Monday, July 22, 2024, and between 2:00 a.m. to 2:30 a.m. ET on Tuesday, July 23, 2024, email and text notifications may not be generated during this period. Please check your dashboards for prior authorization requests (PARs) and PAR responses submitted during this period. All other functionality will be working, including updates to the electronic case folders in eCase.

World Trade Center Assistance World Trade Center Volunteer Fund

World Trade Center Assistance

The World Trade Center (WTC) Volunteer Fund was established in 2002 to provide benefits to volunteers who incurred lost wages and health related problems due to their volunteer work in the WTC rescue, recovery and clean-up efforts.

Normally, unpaid volunteers are ineligible for workers' compensation benefits, however, the NY Workers' Compensation Law was amended to provide a unique exception for WTC volunteers.

The WTC Volunteer Fund is administered by the Workers' Compensation Board and is now funded by New York State.

Eligibility

You may be eligible if you were a volunteer who participated in WTC rescue, recovery and clean-up efforts between September 11, 2001, and September 11, 2002, and incurred lost wages and health-related problems due to your volunteer work at the following locations: Ground Zero; Fresh Kills Landfill; the barges; the piers; and the morgues.

Benefits

The WTC Volunteer Fund provides payments to cover the cost of lost wages and health care expenses if you are disabled as a result of your volunteer efforts.

If you are a volunteer who is collecting benefits under the WTC Volunteer Fund, you are also expected to enroll in the World Trade Center Health Program and to apply to the September 11th Victim Compensation Fund (VCF), which were established under the James Zadroga 9/11 Health and Compensation Act.

File a Claim

 1. Download and complete World Trade Center Volunteer's Claim for Compensation (Form WTCVol-3).
 2. Mail, fax or email form with required documentation to the Board

You must also provide the following documentation to complete your claim:

 • Proof of volunteer status (letter of commendation/confirmation from the agency that directed your September 11th volunteer activities at Ground Zero or Fresh Kills Landfill; pictures, witness letters, etc).;
 • Medical evidence of a causally related injury or illness from volunteering at a designated site;
 • Completed WTC-12 form (Registration of participation in WTC rescue, recovery, or clean-up operations)
 • Letter of acceptance or denial from the World Trade Center Health Program. The Board now requires that volunteer workers file a claim with the World Trade Center Health Program before filing a claim with the Board; the denial of benefits letter from the World Trade Center Health Program should be submitted along with the World Trade Center Volunteer's Claim for Compensation (Form WTCVol-3).
 • Documentation or denial of benefits from the Victim Compensation Fund.
 • Completed WTC HIPAA Authorization (Form-WTC-HIPAA)
 • Completed WTC VCF Authorization (Form-WTC-VCF-AUTH)

If you have not previously registered with the WTC Registry, you will need to file form WTC-12 before September 11, 2026, to qualify for the WTC Volunteer Fund.

Registration of Participation in World Trade Center Rescue, Recovery and/or Cleanup Operations: Sworn Statement Pursuant to WCL §162 (Form WTC-12)

تقديم مطالبة

 1. قم بتنزيل وتعبئة مطالبة متطوعي مركز التجارة العالمي للحصول على تعويض (النموذج WTCVol-3).
 2. أرسله بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الوثائق المطلوبة إلى المجلس

يجب عليك أيضًا تقديم المستندات التالية لإكمال مطالبتك:

 • إثبات حالة التطوع (خطاب توصية/تأكيد من الهيئة التي وجهت أنشطتك التطوعية في الحادي عشر من سبتمبر في Ground Zero أو Fresh Kills Landfill؛ صور، ورسائل شهود وما إلى ذلك)؛
 • دليل طبي على إصابة أو مرض تسبب فيه التطوع في موقع معين؛
 • النموذج WTC-12 المكتمل البيانات (تسجيل المشاركة في عمليات إنقاذ مركز التجارة العالمي أو إنعاشه من الكارثة أو تنظيفه)
 • خطاب قبول أو رفض من البرنامج الصحي لمركز التجارة العالمي. يشترط المجلس الآن أن يقدم العمال المتطوعون شكوى إلى البرنامج الصحي لمركز التجارة العالمي قبل تقديم شكوى إلى المجلس، ويجب تقديم خطاب رفض الإعانات الصادر عن البرنامج الصحي لمركز التجارة العالمي جنبًا إلى جنب مع مطالبة متطوعي مركز التجارة العالمي للحصول على التعويض (النموذج WTCVol-3).
 • توثيق أو رفض الإعانات من صندوق تعويض الضحايا.
 • تفويض لمركز التجارة العالمي بموجب تفويض لمركز التجارة العالمي بموجب قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسبة (HIPAA) (النموذج WTC-HIPAA) المكتمل البيانات
 • تفويض بشأن صندوق تعويض الضحايا لمركز التجارة العالمي(النموذج WTC-VCF-AUTH) المكتمل البيانات

إذا لم تكن مسجلًا مسبقًا في سجل مركز التجارة العالمي (WTC Registry)، فستحتاج إلى تقديم النموذج WTC-12 قبل 11 سبتمبر 2026، لكي تكون مؤهلاً لصندوق متطوعي مركز التجارة العالمي.

تسجيل المشاركة في عمليات إنقاذ مركز التجارة العالمي و/أو إنعاشه من الكارثة و/أو تنظيفه: بيان محلف وفقًا للقسم 162 من قانون تعويض العمال (النموذج WTC-12)

অভিযোগ দায়ের করুন

 1. এটি ডাউনলোড এবং পূরণ করুন ক্ষতিপূরণের জন্য ওর্য়াল্ড ট্রেড সেন্টারের স্বেচ্ছাসেবীদের দাবি (ফরম WTCVol-3)
 2. বোর্ডের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন সহ মেইল, ফ্যাক্স এবং ইমেইল ফরম

এছাড়া আপনার দাবি সম্পূর্ণ করতে আপনাকে নিম্নোক্ত ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন করতে হবে:

 • স্বেচ্ছাসেবী স্ট্যাটাসের প্রমাণ (সংশ্লিষ্ট এজেন্সি থেকে প্রশংসাসূচক/নিশ্চিতকরণের চিঠি যা আপনারে 11 সেপ্টেম্বর গ্রাউন্ড জিরো বা ফ্রেশ কিলস ল্যান্ডফিলে স্বেচ্ছাসেবী মূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছে; ছবি, স্বাক্ষীর চিঠি ইত্যাদি);
 • একটি নির্দিষ্ট সাইটে স্বেচ্ছাসেবক থেকে কার্যকারণ সম্পর্কিত আঘাত বা অসুস্থতার মেডিকেল প্রমাণ;
 • পূরণকৃত WTC-12 ফরম (WTC উদ্ধার, পুনরুদ্ধার বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিবন্ধন)
 • ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হেলথ প্রোগ্রাম থেকে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির চিঠি। বোর্ড এখন চায় যে স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরা বোর্ডের কাছে দাবি দাখিল করার আগে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হেলথ প্রোগ্রামে একটি দাবি পেশ করুক; ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হেলথ প্রোগ্রাম থেকে বেনিফিট অস্বীকৃতি পত্রের সাথে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের স্বেচ্ছাসেবকদের ক্ষতিপূরণের দাবি (ফরম WTCVol-3) জমা দিতে হবে।
 • ক্ষতিগ্রস্তদের (ভিকটিম) ক্ষতিপূরণ তহবিল থেকে ডকুমেন্টেশন বা সুবিধা প্রত্যাখ্যান।
 • পূরণকৃত WTC HIPAA Authorization (ফরম-WTC-HIPAA)
 • পূরণকৃত WTC VCF Authorization (ফরম-WTC-VCF-AUTH)

আপনি যদি আগে WTC রেজিস্ট্রিতে নিবন্ধন না করে থাকেন, তাহলে WTC স্বেচ্ছাসেবক তহবিলের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে আপনাকে 11 সেপ্টেম্বর, 2026 এর আগে ফরম WTC-12 দাখিল করতে হবে।

ওর্য়াল্ড ট্রেড সেন্টারের উদ্ধার, পুনরুদ্ধার এবং/অথবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিবন্ধন:WCL §162 সংক্রান্ত শপথ নেওয়া বিবৃতি (ফরম WTC-12)

Presentar un reclamo

 1. Descargue y complete el Reclamo de Compensación de Voluntarios del World Trade Center (Formulario WTCVol-3.
 2. Envíe a la Junta la documentación necesaria por correo, fax o correo electrónico

Asimismo, también debe proporcionar la siguiente documentación para completar su reclamo:

 • Prueba de condición de voluntario (carta de reconocimiento/confirmación de la agencia que le dirigió sus actividades como voluntario el 11 de septiembre en Zona Cero o Fresh Kills Landfill; fotografías, cartas de testigos, etc.);
 • Pruebas médicas de una lesión o enfermedad relacionada con esta por su trabajo como voluntario en el sitio designado;
 • Formulario WTC-12 completo (Registro de participación en las operaciones de rescate, recuperación o limpieza en el WTC)
 • Carta de aceptación o rechazo del Programa de Salud del World Trade Center. La Junta ahora requiere que los trabajadores voluntarios presenten un reclamo ante el Programa de Salud del World Trade Center antes de presentar un reclamo ante la Junta; la carta de denegación de beneficios del Programa de Salud del World Trade Center deberá presentarse junto con el Reclamo de Compensación de Voluntarios del World Trade Center (Formulario WTCVol-3).
 • La documentación o la denegación de beneficios del Fondo de Compensación para las Víctimas.
 • La Autorización de la HIPAA del WTC completa (Formulario-WTC-HIPAA)
 • La Autorización del VCF del WTC completa (Formulario-WTC-HIPAA)

Si no se registró previamente en el Registro del WTC, tendrá que presentar un formulario WTC-12 antes del 11 de septiembre de 2026 para acceder al Fondo para Voluntarios del WTC.

Registro de Participación en las Operaciones de Rescate, Recuperación y/o Limpieza del World Trade Center: Declaración Jurada en virtud del §162 de la WCL (Formulario WTC-12)

Déposer une demande

 1. Téléchargez et remplissez la Demande d'indemnisation des bénévoles du World Trade Center (formulaire WTCVol-3).
 2. Envoyez le formulaire et les documents requis par courrier, fax ou courrier électronique à la Commission des accidents du travail (Workers' Compensation Board, WCB)

Vous devez également fournir les documents suivants pour compléter votre demande :

 • Preuve du statut de bénévole (lettre de recommandation ou de confirmation de l'organisme qui a dirigé vos activités bénévoles du 11 septembre à Ground Zero ou à la décharge de Fresh Kills, photos, lettres de témoins, etc.) ;
 • Preuve médicale d'une blessure ou d'une maladie causée par le bénévolat sur un site désigné ;
 • Formulaire WTC-12complété (Enregistrement de participation aux opérations de sauvetage, de restauration ou de nettoyage du World Trade Center) ;
 • Lettre d'acceptation ou de refus du programme de santé du World Trade Center. La WCB exige maintenant que les travailleurs bénévoles déposent une demande d'indemnisation auprès du programme de santé du World Trade Center avant de déposer une demande auprès de la WCB ; la lettre de refus d'indemnisation du programme de santé du World Trade Center doit être soumise avec la Demande d'indemnisation des bénévoles du World Trade Center (formulaire WTCVol-3) ;
 • Documentation ou refus de prestations du Fonds d'indemnisation des victimes ;
 • Autorisation de la loi sur la portabilité et la responsabilité en assurance santé du WTC complétée (formulaire WTC-HIPAA)
 • Autorisation du Fonds d'indemnisation des victimes du WTC complétée (formulaire WTC-VCF-AUTH)

Si vous n'êtes pas déjà inscrit au registre du WTC, vous devrez remplir le formulaire WTC-12 avant le 11 septembre 2026 pour être admissible au Fonds des bénévoles du WTC.

Enregistrement de participation aux opérations de sauvetage, de restauration ou de nettoyage du World Trade Center :déclaration sous serment conformément à la loi WCL § 162 (formulaire WTC-12)

Depoze yon Reklamasyon

 1. Telechaje epi konplete Fòm Reklamasyon Komnpansasyon pou Volontè World Trade Center (Fòrm WTCVol-3).
 2. Voye fòm lan ansanm ak papye ki obligatwa yo nan kourye lapòs, faks oswa sou imèl bay Komisyon an

Ou dwe bay dokiman sa yo tou pou ou kapab konplete demann ou an:

 • Prèv estati volontarya (lèt rekòmandasyon/konfimasyon ajans ki te dirije aktivite volontarya 11 septanm ou yo nan Ground Zero oswa Dechaj Fresh Kills; foto, lèt temwanyaj, elatriye);
 • Prèv medikal oswa yon maladi volontarya a lakòz nan yon espas yo te deziyen;
 • Ranpli fòm WTC-12 lan (Anrejistreman pou patisipe nan aktivite sovtaj WTC, rekiperasyon, oswa netwayaj)
 • Lèt akseptasyon oswa refi pwogram Sante World Trade Center. Kounye a, Komisyon an egzije pou travayè volontè yo depoze yon reklamasyon nan Pwogram Sante World Trade Center an anvan yo depoze yon reklamasyon nan Komisyon an; Yo ta dwe soumèt lèt refi avantaj ki soti nan Pwogram Sante World Trade Center ansanm ak Reklamasyon Konpansasyon Volontè World Trade Center (Fòm WTCVol-3).
 • Papye oswa refi avantaj Fon Konpansasyon Viktim yo.
 • Konplete Fòm Otorizasyon WTC HIPAA (Fòm-WTC-HIPAA)
 • Konplete Fòm Otorizasyon WTC VCF (Fòm-WTC-VCF-AUTH)

Si ou poko enskri nan Rejis WTC an, ou pral gen bezwen depoze fòm WTC-12 an avan 11 septanm 2026, pou kalifye pou benefisye Fon Vonlontarya WTC an.

Anrejistreman Patisipasyon nan aktivite sovtaj, Rekiperasyon oswa Netwayaj:Deklarasyon sou sèman selon WCL §162 (Fòm WTC-12)

Presentare una richiesta di indennità

 1. Scarichi e compili la Richiesta di indennità per i volontari del World Trade Center (modulo WTCVol-3)
 2. Invii il modulo per posta, via fax o tramite e-mail con la documentazione richiesta alla WCB

Deve anche fornire la documentazione seguente per completare la sua richiesta:

 • Prova della posizione di volontario (lettera di encomio/conferma dall'organizzazione che ha diretto le sue attività di volontariato dell'11 settembre presso Ground Zero o la discarica di Fresh Kills; fotografie, lettere di testimonianza, ecc.);
 • Evidenze mediche di un infortunio o una malattia in nesso di causalità con l'attività di volontariato presso il sito designato;
 • Modulo WTC-12 compilato (Registrazione della partecipazione alle operazioni di soccorso, recupero o bonifica del WTC);
 • Comunicazione di accettazione o rigetto dal World Trade Center Health Program; la WCB ora richiede che i volontari presentino una richiesta di indennità al World Trade Center Health Program prima di presentare una richiesta alla WCB; la comunicazione di rifiuto dei sussidi da parte del World Trade Center Health Program deve essere presentata unitamente alla Richiesta di indennità per i volontari del World Trade Center (modulo WTCVol-3);
 • Documentazione o rifiuto dei sussidi da parte del Victim Compensation Fund;
 • Autorizzazione WTC HIPAA (modulo WTC-HIPAA) compilata;
 • Autorizzazione WTC VCF (modulo WTC-VCF-AUTH) compilata.

Se in precedenza non si è iscritto/a al Registro del WTC, dovrà presentare il modulo WTC-12 prima dell'11 settembre 2026 per usufruire del WTC Volunteer Fund.

Registrazione della partecipazione alle operazioni di soccorso, recupero e/o bonifica del World Trade Center: dichiarazione giurata sub WCL §162 (modulo WTC-12)

청구서 제출

 1. 세계무역센터 의용대원의 보상 청구(World Trade Center Volunteer's Claim for Compensation)(양식 WTCVol-3)를 다운로드하여 작성합니다.
 2. 양식과 필요한 문서를 우편, 팩스 또는 이메일로 Board에 보냅니다

또한 청구를 완료하려면 다음 문서를 제공하셔야 합니다.

 • 자원봉사 신분증명서(그라운드 제로 또는 프레시 킬 매립지에서 9월 11일 자원봉사 활동을 지시한 기관의 추천장/확인서, 사진, 증인 서신 등)
 • 지정 현장에서 자원봉사 활동으로 인한 상해 또는 질병의 인과성을 보여주는 의료 증빙
 • 작성된 WTC-12 양식(WTC 구조, 복구 또는 정화 작업 참여의 등록)
 • 세계무역센터 건강 프로그램(World Trade Center Health Program)의 수락 또는 거부 서신. Board는 이제 Board에 청구를 제출하기 전에 세계무역센터 건강 프로그램에 청구를 제출하도록 자원봉사자에게 요구합니다. 세계무역센터의 급여 거부서를세계무역센터 의용대원의 보상 청구(World Trade Center Volunteer's Claim for Compensation)(양식 WTCVol-3)와 함께 제출하셔야 합니다.
 • 피해자 보상 기금(Victim Compensation Fund)의 문서 또는 급여 거부.
 • 작성된 WTC HIPAA 승인(Authorization)(양식-WTC-HIPAA)
 • 작성된 WTC VCF 승인(Authorization)(양식-WTC-VCF-AUTH)

이전에 WTC 등록소에 등록하지 않은 경우, WTC 자원봉사 기금의 자격이 되려면 2026년 9월 11일 이전에 양식 WTC-12 를 제출하셔야 합니다.

세계무역센터 구조, 복구 및/또는 정화 작업 참여 등록: WCL §162에 따른 선서진술서(Registration of Participation in World Trade Center Rescue, Recovery and/or Cleanup Operations: Sworn Statement Pursuant to WCL §162)(양식 WTC-12)

Zgłoszenie roszczenia

 1. Należy pobrać i wypełnić Roszczenie odszkodowawcze wolontariusza działającego na terenie World Trade Center (Formularz WTCVol-3) (World Trade Center Volunteer's Claim for Compensation)..
 2. Formularz należy przesłać do Komisji pocztą, faksem lub e-mailem razem z wymaganą dokumentacją

Składając roszczenie należy również dostarczyć następującą dokumentację:

 • Potwierdzenie statusu wolontariusza (list pochwalny/potwierdzający od agencji, która kierowała działaniami wolontariusza w dniu 11 września w Strefie Zero lub na wysypisku Fresh Kills; zdjęcia, listy świadków itp.);
 • Dowody medyczne na obrażenia lub chorobę związaną przyczynowo z działaniami w charakterze wolontariusza w wyznaczonym miejscu;
 • Wypełniony formularz WTC-12 (Zgłoszenie uczestnictwa w akcji ratunkowej, usuwaniu skutków katastrofy i/lub czynnościach porządkowych na terenie WTC).
 • Pismo o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Programu opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych atakami na World Trade Center. Obecnie Komisja wymaga, aby przed wniesieniem roszczeń do Komisji, wolontariusze złożyli wniosek do Programu opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych atakami na World Trade Center; pismo o odmowie świadczeń z Programu opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych atakami na World Trade Center należy złożyć razem z formularzem Roszczenie odszkodowawcze wolontariusza działającego na terenie World Trade Center (Formularz WTCVol-3).
 • Dokumentacja lub odmowa świadczeń z Funduszu Odszkodowań dla Ofiar 11 Września.
 • Wypełniony formularz Upoważnienie dotyczące WTC zgodne z HIPAA (Formularz-WTC-HIPAA) (WTC HIPAA Authorization)
 • Wypełniony formularz Upoważnienie dotyczące WTC VCF (Form-WTC-VCF-AUTH (WTC VCF Authorization)

Aby zakwalifikować się do Funduszu na rzecz wolontariuszy WTC, osoby które wcześniej nie zarejestrowały się w Rejestrze WTC, będą musiały złożyć formularz WTC-12 do dnia 11 września 2026 roku.

Zgłoszenie uczestnictwa w akcji ratunkowej, usuwaniu skutków katastrofy i/lub czynnościach porządkowych na terenie World Trade Center: Oświadczenie złożone pod przysięgą zgodnie z §162 WCL (Formularz WTC-12)

Подача требования

 1. Скачайте и заполните форму Требование компенсации для волонтера-участника работ во Всемирном торговом центре (форма WTCVol-3).
 2. Отправьте в Совет форму с необходимыми документами почтой, по факсу или по электронной почте

Для оформления вашего требования вы также должны представить следующие документы:

 • Подтверждение статуса волонтера (письмо с благодарностью или подтверждением от организации, координировавшей вашу волонтерскую работу после атак 11 сентября на нулевом уровне или на свалке Fresh Kills Landfill; фотографии, письма очевидцев и т. п.).
 • Медицинское заключение о травме или заболевании, вызванном волонтерской работой на указанном участке.
 • Заполненная форма WTC-12 (регистрация участия в поисково-спасательных работах и расчистке мусора на месте WTC).
 • Письмо о принятии или отклонении заявления в программу World Trade Center Health Program. Сейчас Совет требует, чтобы волонтеры-участники работ подавали требование в программу World Trade Center Health Program до подачи требования в Совет; необходимо представить письмо об отказе в назначении пособия от программы World Trade Center Health Program вместе с формой Требование компенсации для волонтера-участника работ во Всемирном торговом центре (форма WTCVol-3).
 • Документы или отказ в назначении пособия от Фонда компенсации жертвам (Victim Compensation Fund).
 • Заполненное Разрешение согласно HIPAA от волонтера-участника работ в WTC (форма WTC-HIPAA)
 • Заполненное Разрешение для Фонда компенсации жертвам терактов 11 сентября (VCF) в WTC (форма WTC-VCF-AUTH)

Если вы ранее не регистрировались в Реестре WTC, вам для получения права на пособие от Фонда помощи волонтерам WTC нужно будет подать форму WTC-12 не позднее 11 сентября 2026 года.

Регистрация участия в поисково-спасательных работах и расчистке мусора на месте Всемирного торгового центра: заявление под присягой согласно WCL §162 (форма WTC-12)

دعویٰ دائر کریں

 1. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے رضاکار کے معاوضے کا دعویٰ (فارم WTCVol-3) ڈاؤن لوڈ اور مکمل کریں۔
 2. درکار دستاویزات کے ہمراہ بورڈ کو میل، فیکس یا ای میل کریں

اپنے دعوے کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو درج ذیل دستاویزات بھی فراہم کرنا ہوں گی:

 • رضاکارانہ حیثیت کا ثبوت (ایجنسی کی جانب سے توصیف/تصدیق کا خط کہ جس میں آپ کی 11 ستمبر کو گراؤنڈ زیرو یا فریشں کِلز لینڈ فِل؛ تصاویر، گواہی کے خطوط، وغیرہ)؛ کی جانب اشارہ کیا گیا ہو
 • نامزد کردہ سائٹ پر رضاکارانہ کام سے ازروئے علت چوٹ یا بیماری کا طبی ثبوت؛
 • مکمل کردہ WTC-12 فارم (WTC بچاؤ، بحالی، یا صفائی کی کارروائیوں میں شرکت کی رجسٹریشن)
 • ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہیلتھ پروگرام کی جانب سے قبولیت یا استرداد کا خط۔ بورڈ اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ رضاکار کارکن بورڈ میں دعوی دائر کرنے سے پہلے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہیلتھ پروگرام میں دعویٰ دائر کریں؛ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہیلتھ پروگرام کی جانب سے فوائد کے استرداد کا خط ورلڈ ٹریڈ سینٹر رضاکار کے معاوضے کے دعوے (فارم WTCVol-3) کے ساتھ جمع کروایا جائے۔.
 • متاثرہ کے معاوضے کے فنڈ کی طرف سے فوائد کی دستاویز بندی یا استرداد۔
 • مکمل کردہ WTC HIPAA اجازت (فارم -HIPAA)
 • مکمل کردہ WTC VCF اجازت (فارم-WTC-VCF-AUTH)

اگر آپ WTC رجسٹری میں پہلے سے رجسٹر شدہ نہیں تھے، تو آپ کو WTC کے رضاکار فنڈ کے لیے اہل ہونے کی خاطر، 11 ستمبر 2026 سے پہلے، فارم WTC-12 دائر کرنے کی ضرورت ہو گی۔

ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بچاؤ، بحالی اور/یا صفائی کی کارروائیوں میں شرکت کی رجسٹریشن:بیانِ حلفی ازروئے WCL §162 (فارم WTC-12)

איינגעבן אַ טייַנע

 1. אָפּלאָדירט און פֿאַרענדיקט וועלט האַנדל צענטער פֿרייַוויליקער פֿאָדערן פֿאַר פֿאַרגיטיקונג (פֿאָרעם WTCVol-3).
 2. שיקט מיט פּאָסט, פֿאַקסט אָדער שיקט מיט בליצפּאָסט דעם פֿאָרעם מיט די פֿאַרלאַנגטן דאַקיומענטן צו די באָרד

איר מוזט אויך צושטעלן די פֿאָלגענדע דאַקיומענטיישאַן צו פֿאַרענדיקן אייער פֿאָדערן:

 • דערווייַז פֿון פֿרייַוויליקער סטאַטוס (בריוו פֿון קאָממענשאַנז/באַשטעטיקונג פֿון די אַגענטור וואָס האָט אָנגעפֿירט אייער 11 סעפּטעמבער פֿרייַוויליקער אַקטיוויטעטן אין אין גראונד זירו (Ground Zero) אָדער פֿריש האַרגע לאַנדפֿיל (Fresh Kill Landfills); בילדער, עדות בריוו, און אזוי ווייטער);
 • מעדיציניש דערווייַז פֿון אַ קאַוזאַלי פֿאַרבונדענע שאָדן אָדער קראַנקייַט פֿון פֿרייַוויליקער הילף אין אַ באַשטימען פּלאַץ;
 • גאָר אויספּלאָמבירן פֿאָרעם WTC-12 (רעגיסטראַציע פֿון אָנטייל אין די וועלט האַנדעל צענטער ראַטעווען, אָפּזוך אָדער רייניקונג אַפּעריישאַנז).
 • בריוו פֿון אַקסעפּטאַנס אָדער אָפּלייקענונג פֿון די וועלט האַנדעל צענטער געזונט פּראָגראַם. די באָרד פֿאַרלאנגט יעצט אַז פֿרייַוויליקע ארבעטער זאָלן אַריינגעבן אַ פֿאָדערן צום וועלט האַנדעל צענטער געזונט פּראָגראַם איידער זיי שיקן אַ פֿאָדערן צום באָרד; די אָפּלייקענונג פֿון בענעפֿיץ בריוו פֿון די וועלט האַנדעל צענטער געזונט פּראָגראַם זאָל זיין פֿאָרגעלייגט צוזאַמען מיט די וועלט האַנדל צענטער פֿרייַוויליקער פֿאָדערן פֿאַר פֿאַרגיטיקונג (פֿאָרעם WTCVol-3)..
 • דאַקיומענטיישאַן אָדער אָפּלייקענונג פֿון בענעפֿיץ פֿון די קאָרבן פֿאַרגיטיקונגס פֿאַנד.
 • געענדיקט HIPAA WTC דערלויבעניש (פֿאָרעם HIPAA-WTC-)
 • געענדיקט VCF WTC דערלויבעניש (פֿאָרעם AUTH-VCF-WTC-)

אויב איר האָט אייך נישט ביז אַהער רעגיסטרירט מיט די X רעגיסטער, איר וועט דאַרפֿן פֿאָרלייגן פֿאָרעם WTC-12 יידער 11 סעפּטעמבער 2026 צו זיין באַרעכטיגט פֿאַר די WTC פֿרייַוויליקער פֿאָנד.

רעגיסטראַציע פֿון אָנטייל אין די ראַטוניק, אָפּזוך און/אָדער רייניקונג אָנשטרענגונגען: געשװאָרן דערקלערונג לויט צו WCL §162 (פֿאָרעם WTC-12)

提交索賠

 1. 下載並完成《世界貿易中心志願者的賠償索賠》(表格 WTCVol-3)
 2. 採用郵寄、傳真或電子郵件方式將附有必要文件記錄的表格發給委員會

為了完成您的索賠,您還必須提供以下文件記錄:

 • 志願者身份的證明(指導您於 9 月11 日在 Ground Zero 或 Fresh Kills Landfill 志願者活動的機構提供的表彰/確認函;照片、見證人信函等);
 • 在指定場地開展志願活動導致的有因果關係之傷害或疾病的醫療證明;
 • 完整填寫的 WTC-12 表格(參與 WTC 救援、恢復或清理工作的登記)
 • 世界貿易中心健康計劃發出的接受或拒絕信。委員會現在要求志願工作者先向世界貿易中心健康計劃提交索賠後,再向委員會提交索賠;應該在提交 《世界貿易中心志願者的賠償索賠》(表格 WTCVol-3)時一併提交世界貿易中心健康計劃發出的拒絕福利信函。
 • 受害者賠償基金發出的文件記錄或拒絕福利。
 • 完整填寫的《WTC HIPAA 授權書》(表格 WTC-HIPAA)
 • 完整填寫的《WTC VCF 授權書》(表格 WTC-VCF-AUTH)

如果您尚未在 WTC 登記系統註冊,您將需要在 2026 年 9 月 11 日之前提交 表格 WTC-12,以有資格獲得 WTC 志願者基金。

《參與世界貿易中心救援、恢復和/或清理工作的登記:依據 WCL §162 的宣誓聲明》(表格 WTC-12)

Process

The Workers' Compensation Board determines benefit eligibility.

Health Care

Established WTC volunteers are expected to seek treatment with physicians participating in the World Trade Center Health Program regardless of whether or not they are authorized by the Board. WTC volunteers treated by providers not affiliated with the World Trade Center Health Program should encourage their provider to become registered.

Pharmacy Benefits

WTC volunteers with established claims will receive a pharmacy benefit card from AWPRx, a pharmacy benefits manager with a network of pharmacies. Just show the pharmacist your AWPRx card and the pharmacy will confirm your benefits and fill your prescription without any copay.

Contact the Board

Customer Service Toll-Free Number: (877) 632-4996
Monday through Friday - 8:30 a.m. to 4:30 p.m.

Language Assistance Services

Please call us at (877) 632-4996 for free language assistance services.
Llámenos al (877) 632-4996 si necesita ayuda gratis en su idioma.
Чтобы получить бесплатные переводческие услуги, позвоните, пожалуйста, по следующему номеру: (877) 632-4996
Pod numerem telefonu (877) 632-4996 otrzymają Państwo bezpłatną pomoc językową.
請給我們打電話,號碼:(877) 632-4996, 要求免費的語言協助服務。
Chiamare il (877) 632-4996 per assistenza linguistica gratuita.
Tanpri rele nou nan (877) 632-4996 pou jwenn sèvis èd gratis nan lang.
전화 (877) 632-4996 로 무료 언어 지원 서비스를 요청하십시오.
অনুগ্রহ করে বিনামূল্যে ভাষা সহায়তা পরিষেবার জন্য আমাদের ফোন নম্বরে (877) 632-4996 ফোন করুন।
ביטע אָנקלינגען (877) 632-4996 פֿאַר פֿרײַ שפּראַך הילף באַדינען.
يُرجى الاتصال هاتفيًا بنا على الرقم ‎632-4996 (877) لتقديم خدمات المساعدة اللغوية المجانية.
Veuillez nous appeler au (877) 632-4996 pour obtenir les services gratuits d’assistance linguistique.
ي پر کال کریں۔ ‎632-4996 (877) زبان سے متعلق معاونت کی مفت خدمات کے لیے براہ مہربانی ہمیں

Language Access Policy